Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës brashnje
brashnjë:

bráshnj/ë,-a f. sh. -a(t) bised. 1. këpucë e vjetër ose e grisur. 2. bëzhdilë, lëmishte. 3. keq. ryshfet; plaçkë e vogël që merret pa të drejtë.

Të ngjashme:
brashnjar:

brashnjár,-i m. sh. -ë(t) bised. 1. mballomatar. 2. fig. njeri i varfër, i këputur. 3. keq. ryshfetar, plaçkatar.

brashnjare:

brashnjár,-e, -ja f. sh. -e(t).

breshtje:

bréshtj/e,-a f. 1. ngrirje. 2. fig. egërsim.

trashje:

tráshj/e,-a f. veprimi dhe gjendja sipas foljeve.