Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës brambullon
brambullon:

brambull/ón jokal. v. III, -ói, -úar bën zhurmë të mbytur e të ndërprerë, kur digjet me vrull e me flakë të mëdha (për zjarrin); bën zhurmë të tillë, kur bie me rrëmbim mbi çati (për shiun).

Të ngjashme:
brambullij:

brambullí/j jokal., -ta, -tur 1. v. III brambullon. 2. fig. bëj zhurmë; flas shumë e me zë të lartë; llomotit, grij.

brumbulloj:

brumbull/ój kal., -óva, -úar 1. jokal. v. III zhuzhin. 2. mbledh shuk; mbush plot: e brumbulloi kazanin.

brambull:

brámbu/ll,-lli m. sh. -j(t) burishtë.

brambull:

brámbull ndajf. me flakë të mëdha e me kërcitje (për zjarrin): digjej brambull.