Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës braktis
braktis:

braktís kal., -a, -ur largohem nga një vend a nga dikush përgjithnjë; heq dorë nga një punë; e lë pas dore, i kthej krahët: braktisi shtëpinë (fëmijët); braktisi mësimet. / pës. braktísem.

Të ngjashme:
braktisës:

braktísës,-i m. sh. -(it) ai që braktis një detyrë, një punë etj.: braktisësit e shkollës.

braktisje:

braktísj/e,-a f. sh. -e(t) veprimi sipas foljes.

braktisur:

braktísur (i, e) mb. që është braktisur: fëmijë i braktisur.

praktik:

praktík,-e mb. 1. që lidhet me praktikën, i praktikës; që bëhet sipas praktikës, pa përfillur teorinë: veprimtaria praktike; nevoja praktike; shprehi praktike; zgjidhje praktike; ana praktike e çështjes (e problemit). 2. që përvetësohet, që përdoret ose që zbatohet lehtë; i dobishëm, i volitshëm; doracak: mjet praktik. 3. që ka përvojë dhe i zgjidh mirë detyrat; që nuk bën teorizime; që i sheh gjërat nga ana e dobisë konkrete: njeri praktik.

bastis:

bastís kal., -a, -ur kontrolloj befas e me dhunë në një shtëpi a në një vend tjetër për të gjetur diçka të ndaluar. / pës. bastísem.