Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës bozhor
bozhor:

bozhór,-i m. sh. -ë(t) pelikan.

Të ngjashme:
bozhore:

bozhór,-e, -ja f. sh. -e(t).

bishor:

bishór,-e mb. shtazor.

boshtor:

boshtór,-e mb. 1. që lidhet me boshtin, i boshtit; që është si bosht a që shërben si bosht: prerje boshtore; rrënjë boshtore. 2. anat. që ka shtyllë kurrizore ose që lidhet me të: kafshë boshtore; skelet boshtor.

bozhure:

bozhúr/e,-ja f. sh. -e(t) 1. bot. lulëgjake. 2. kafshë shtëpiake e kuqërreme.

botor:

botór,-e mb. 1. i përgjithshëm; publik: ndërtesë botore; arsimi botor. 2. vjet. që lidhej me mirëmbajtjen e rrugëve, të ndërtesave shtetërore etj. dhe me shërbimet komunale: zyra botore; Ministria e Punëve Botore (në Shqipëri deri në vitin 1950).