Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës boteror
botëror:

botërór,-e mb. që lidhet me botën, i gjithë botës: luftë (krizë) botërore; kampionati botëror.

Të ngjashme:
bakteror:

bakterór,-e mb. libr. që lidhet me bakteret, i baktereve; që shkaktohet prej tyre: sëmundje bakterore.

botor:

botór,-e mb. 1. i përgjithshëm; publik: ndërtesë botore; arsimi botor. 2. vjet. që lidhej me mirëmbajtjen e rrugëve, të ndërtesave shtetërore etj. dhe me shërbimet komunale: zyra botore; Ministria e Punëve Botore (në Shqipëri deri në vitin 1950).

botor:

botór,-e, -ja f. sh. -e(t) zyra botore.

bakëror:

bakërór,-e mb. gjeol. që përmban bakër; / kim. i bakërt: tretësirë bakërore.

baltëror:

baltërór,-e mb. që lidhet me baltën; që është me baltë a si baltë: tokë baltërore.