Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës boterisht
botërisht:

botërísht ndajf. para të gjithëve; haptas: shpall (pohoj, pranoj, dënoj) botërisht.

Të ngjashme:
zotërisht:

zotërísht ndajf. libr. si zotëri: sillet (vishet) zotërisht.

besërisht:

besërísht ndajf. me besë; besnikërisht: u lidhën besërisht.

bokërishtë:

bokërísht/ë,-a f. sh. -a(t) vend me boka.

butësisht:

butësísht ndajf. me të butë, butë.

lopërisht:

lopërísht ndajf. lopthi.