Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës botendijim
botëndijim:

botëndijím,-i m. sh. -e(t) tërësia e ndijimeve për botën; mënyra si e ndijojmë atë: botëndijimet e shkrimtarit.