Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës botegjinatore
botëgjinatore:

botëgjinatór/e,-ja f. sh. -e(t) zool. gjinatore.