Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës botëror
botëror:

botërór,-e mb. që lidhet me botën, i gjithë botës: luftë (krizë) botërore; kampionati botëror.

Të ngjashme:
botor:

botór,-e mb. 1. i përgjithshëm; publik: ndërtesë botore; arsimi botor. 2. vjet. që lidhej me mirëmbajtjen e rrugëve, të ndërtesave shtetërore etj. dhe me shërbimet komunale: zyra botore; Ministria e Punëve Botore (në Shqipëri deri në vitin 1950).

botor:

botór,-e, -ja f. sh. -e(t) zyra botore.

bakëror:

bakërór,-e mb. gjeol. që përmban bakër; / kim. i bakërt: tretësirë bakërore.

baltëror:

baltërór,-e mb. që lidhet me baltën; që është me baltë a si baltë: tokë baltërore.

zotëroj:

zotër/ój kal., -óva, -úar 1. jam pronar a zot i diçkaje, kam: zotëron toka (pyje). 2. veproj a bëj si dua; përmbaj; mposht: e zotëroi veten (gjendjen); nuk i zotëronte këmbët; / e njoh mirë diçka, e kam përvetësuar si duhet: e zotëron lëndën; zotëron disa gjuhë të huaja. 3. edhe jokal., v. III gjendet më lart dhe shihet a vëzhgohet më mirë; ka përfshirë çdo gjë, është përhapur kudo; sundon: kodra zotëron qytetin; zotëron atmosferë e ngrohtë pune. / pës. zotëróhet v. III.