Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës boshtor
boshtor:

boshtór,-e mb. 1. që lidhet me boshtin, i boshtit; që është si bosht a që shërben si bosht: prerje boshtore; rrënjë boshtore. 2. anat. që ka shtyllë kurrizore ose që lidhet me të: kafshë boshtore; skelet boshtor.

Të ngjashme:
bishtor:

bishtór,-e mb. 1. anat. që ndodhet në bisht, i bishtit: pjesa bishtore. 2. bishtje.

boshtër:

bósht/ër,-ra f. sh. -ra(t) bot. shkurre si shtogu, me gjethe vezake; shtogër.

bishtar:

bishtár,-i m. sh. -ë(t) bishtuk.

bishtar:

bishtár,-e mb., edhe si em. 1. me bisht: dardhë bishtare. 2. keq. që i bën bisht punës. 3. fig. që merr të tjerët nëpër gojë e u vë bishta.

bishtoj:

bishtój,-i m. sh. -a(t) keq. bishtnues.