Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës boshnjak
boshnjak:

boshnják,-u m. sh. -ë(t) banor vendës i Bosnjës ose me prejardhje nga Bosnja.

boshnjak:

boshnják,-e mb. që lidhet me boshnjakët a me Bosnjën, i boshnjakëve a i Bosnjës: folkori boshnjak.

Të ngjashme:
boshnjake:

boshnják,-e, -ja f. sh. -e(t).

vishnjak:

vishnják,-u m. lëng vishnjeje.

vishnjak:

vishnják,-e mb. ngjyrë vishnje: lule vishnjake.

boshtak:

boshták,-e mb. që ka trajtë boshti: rrënjë boshtake.