Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës bosh
bosh:

bosh,-e mb. bised. 1. i zbrazët: enë (shishe) boshe. 2. i kotë: punë (fjalë) boshe.

bosh:

bosh,-i m. sh. -e(t) 1. zbrazëti, boshllëk: boshi i kallamit; ra në bosh. 2. arë djerrë.

bosh:

bosh ndajf. 1. zbrazur, pa njeri a pa gjë; kund. plot: erdhi me duar bosh; mbeti vendi bosh; e kishte barkun bosh s’kishte ngrënë asgjë; e kishte xhepin bosh s’kishte fare para; koburja bosh tremb dy veta (fj. u.). 2. pa ngarkesë, pa kryer punë: lëvizje bosh; / fig. kot, humbur: i shkoi fjala bosh.

Të ngjashme:
bash:

bash,-i m. sh. -e(t) 1. det. pjesa e përparme e anijes a e varkës: topi i bashit. 2. bised. pjesa më e zgjedhur, lulja, ajka, balli: bashi i duhanit; bashi i djemve (i nuseve); bashi i vendit. 3. qoshja a kreu i dhomës.

bash:

bash pj. bised. pikërisht; për këtë arsye; mu: bash mirë.

bosht:

bosht,-i m. sh. -e(t) 1. shkop i shkurtër, që përdoret për të tjerrë e për të mbledhur fillin, duke e rrotulluar, drugë; pjesë e makinës së tjerrjes që bën këtë punë. 2. pjesë e makinave, e mjeteve të tjera dhe e veglave të punës, e gjatë dhe e rrumbullakët, ku vihen rrotat ose pjesë më të vogla; shtizë: boshti i qerres (i biçikletës). 3. spec. drejtëz që kalon përmes qendrës së simetrisë ose të rëndesës së një trupi; / astr. vijë e përfytyruar, që bashkon polet e një trupi qiellor; pjesa e mesit e diçkaje, e përfytyruar për së gjati: boshti i tokës; boshti i tunelit; boshti i kurrizit shtylla kurrizore. 4. fig. drejtimi kryesor i një pune; vija kryesore ideore e një vepre letrare, shkencore etj.; pjesa që mban peshën kryesore: boshti i dramës. 5. si mb. qendror, kryesor; drejtues: çështje bosht.