Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës borxh
borxh:

borxh,-i m. sh. -e(t) 1. hua: hyri në borxh; shleu (lau) borxhet. 2. fig. detyrim moral ndaj dikujt: ta paça borxh! ta shpërblefsha!

Të ngjashme:
bardh:

bardh kal., -a, -ur zbardh.

barth:

barth,-i m. 1. qull me miell, me yndyrë e me zorrë bagëtish. 2. sh. -a(t) anat. bajame.

borak:

borák,-u m. sh. -ë(t) [borákës,-i m. sh. -, -(it)] zool. borës.

borës:

bórës,-i m. sh. -(it) zool. zog këngëtar sa trumcaku, me krahë të zez e me gjoks të kuqërremë, zogu i borës, zborak, borak.

borik:

borík,-e mb. kim. që përmban bor: acid borik.