Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës borishte
borishtë:

borísht/ë,-a f. sh. -a(t) tokë e zhveshur dhe e varfër.

Të ngjashme:
barishte:

barísht/e,-ja f. sh. -e(t) bimë barishtore; perime e blertë: barishte deti leshterik; supë me barishte.

burishtë:

burísht/ë,-a f. sh. -a(t) vend me burime të vogla uji; ligatinë.

torishtë:

torísht/ë,-a f. sh. -a(t) krahin. vathë.

brishtë:

bríshtë (i, e) mb. 1. që thyhet a që thërrmohet lehtë. 2. i dobët; i hollë: fëmijë i brishtë; me shëndet të brishtë. 3. fig. shumë i ndjeshëm, që preket shpejt: njeri i brishtë.

ferishte:

ferísht/e,-ja f. sh. -e(t) foshnjë.