Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës borgjezoj
borgjezoj:

borgjez/ój kal., -óva, -úar e bëj borgjez; e bëj të jetojë e të sillet si borgjez.

Të ngjashme:
borgjezim:

borgjezím,-i m. veprimi sipas foljeve.

borgjezi:

borgjezí,-a f. klasë shoqërore në vendet kapitaliste, që zotëron mjetet kryesore të prodhimit ose prona e pasuri të tjera të mëdha: borgjezi e madhe (e mesme); borgjezia e vogël shtresa e pronarëve të vegjël.

borgjeze:

borgjéz,-e, -ja f. sh. -e(t).

borgjez:

borgjéz,-e mb. që lidhet me borgjezinë, i borgjezisë; që përbëhet nga borgjezë: republikë (demokraci) borgjeze; e drejta borgjeze.

borgjez:

borgjéz,-i m. sh. -ë(t) pjesëtar i klasës së borgjezisë: borgjez i vogël pjesëtar i shtresës së pronarëve të vegjël.