Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës bores
borës:

bórës,-i m. sh. -(it) zool. zog këngëtar sa trumcaku, me krahë të zez e me gjoks të kuqërremë, zogu i borës, zborak, borak.

Sinonime / Të përafërta:
borak
Të ngjashme:
bares:

bar/és jokal., -íta, -ítur bised. bredh, vrapoj; endem, shëtit: baresim nëpër rrugë.

bore:

bór/e,-ja f. sh. -e(t) kafshë shumë e bardhë.

bërës:

bërës,-i m. sh. -(it) ai që ka bërë diçka; autor.

dorës:

dórës,-iI m. sh. -a(t) bishtuk, kandil.

dorës:

dórës,-iII m. sh. -a(t) muz. harku i lahutës etj.