Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës bordel
bordel:

bordél,-i m. sh. -e(t) shtëpi publike.

Të ngjashme:
bordero:

borderó,-ja f. sh. -(të) fin. listë pagash.

boreal:

boréal,-e mb. gjeogr. që lidhet me Veriun ose me rrethin polar të Veriut, që gjendet atje: popullsi boreale; agimi boreal; aurorë (klimë) boreale.

kordele:

kordél/e,-ja f. sh. -e(t) shirit mëndafshi, që përdorin vajzat për të lidhur flokët; shirit i tillë për të zbukuruar një veshje: kordele e bardhë (e kuqe).

bedel:

bedél,-i m. sh. -ë(t) 1. hist. ai që shkonte në vend të një tjetri në ushtri ose në punë të detyruar kundrejt një pagese; pagesa në vend të këtyre shërbimeve: shkoi bedel; pagoi bedelin. 2. fig. bised. keq. ai që bën një punë në vend të një tjetri: bedel i të tjerëve;

bodec:

bodéc,-i m. sh. -ë(t) thumb hekuri në majë të hostenit, thumbac.