Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës bonjeri
bonjëri:

bonjërí,-a f. sh. -(të) 1. gatesë shumë e shijshme; ëmbëlsirë. 2. lakmi për gatesa të tilla.

Të ngjashme:
asnjeri:

asnjerí pacak. askush: s’ka ardhur asnjeri.

fonderi:

fonderí,-a f. sh. -(të) shkritore.

mbinjeri:

mbinjerí,-u m. njeri me fuqi e me aftësi të jashtëzakonshme; gjeni.

mosnjeri:

mosnjerí pacak. arb. asnjeri, askush.

panjeri:

panjerí (i, e) mb. që ka mbetur pa njeri të afërt, i shkretë; i vetmuar.