Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës bonjak
bonjak:

bonják,-e mb., edhe si em., jetim.

Të ngjashme:
binjak:

binják,-e mb., edhe si em. 1. që ka lindur njëkohësisht me një tjetër nga e njëjta mëmë: motra binjake; qengja binjakë; binjakët ngjajnë. 2. që ka dy pjesë të ngjitura, dyshe: kumbull binjake. 3. fig. shumë i ngjashëm me një tjetër.

konjak:

konják,-u m. pije e fortë alkoolike me ngjyrë, që nxirret nga distilimi i verës së rrushit: konjak “Skënderbeu”.

binjak:

binják,-u m. sh. -ë(t) 1. kalli misri që përbëhet nga katër-pesë kallinj të vegjël të ngjitur së bashku, vëllezër. 2. sh. i shquar astrol. një nga dymbëdhjetë yllësitë e zodiakut; shenjë e horoskopit për të lindurit nga 22 maji deri më 21 qershor.

bojak:

boják,-e mb., edhe si em., shtatlartë e i pashëm, bojalli.

bërnjak:

bërnják,-e mb., edhe si em., që nuk ka mbushur gjashtë muaj; pirës (për qengja e keca).