Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës bonjëri
bonjëri:

bonjërí,-a f. sh. -(të) 1. gatesë shumë e shijshme; ëmbëlsirë. 2. lakmi për gatesa të tilla.

Të ngjashme:
asnjëri:

asnjër/i,-a pacak. asnjë nga të dy a nga disa: asnjëri nga ju.

bonjakëri:

bonjakërí,-a f. të qenët jetim; përmb. jetimët.

çdonjëri:

çdonjër/i,-a pacak. secili a secila nga një grup frymorësh, sendesh etj., që merret veçan: çdonjëri prej tyre; në çdonjërën prej fotografive.

ndonjëri:

ndonjër/i,-a pacak. një njeri i papërcaktuar nga një grup; ndokush: ndonjërin prej tyre.

zogjëri:

zogjërí,-a f. përmb. tërësia e zogjve, zogjtë.