Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës bonifikoj
bonifikoj:

bonifik/ój kal., -óva, -úar bujq. hap kanale për ujitje a për kullim në tokat bujqësore; thaj një kënetë. / pës. bonifikóhet v. III.

Të ngjashme:
kodifikoj:

kodifik/ój kal., -óva, -úar përmbledh në një kod rregulla e udhëzime që duhen zbatuar; i njësoj njësitë sipas një kodi; / drejt. përmbledh norma juridike në një fushë të caktuar: kodifikojnë legjislacionin e punës. / pës. kodifikóhet v. III.

modifikoj:

modifik/ój kal., -óva, -úar ndryshoj formën ose ndonjë nga elementet përbërëse të diçkaje për ta përmirësuar, pa prekur natyrën a ndërtimin e saj: modifikuan motorin. / pës. modifikóhet v. III.

bonifikim:

bonifikím,-i m.sh. -e(t) veprimi sipas foljes: bonifikimi i moçaleve.

unifikoj:

unifik/ój kal., -óva, -úar libr. njësoj; bashkoj: unifikuan programet (diplomat).