Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës bombol
bombol:

bómbol,-a f. sh. -a(t) enë metali e rrumbullakët për gaze të ngjeshura a për lëngje: bombol oksigjeni.

Të ngjashme:
tombol:

tómbol,-a f. lojë si lotari, që luhet me disa kartonë me numra të ndryshëm; kartonët dhe pullat me numra të kësaj loje.

bobol:

boból,-i m. sh. -a(t) vidhez.

bobole:

boból/e,-ja f. kryes. sh. -e(t) 1. kokrra misri të ziera; / kokrra fasulesh, bathësh etj. të paziera mirë e të fryra nga uji. 2. makarona rryla. 3. fig. grua e shkurtër e topolake.

bumbon:

bumb/ón jokal. v. III, -ói, -úar 1. bumbëzon. 2. gufon.

simbol:

simból,-i m. sh. -e(t) 1. shkronjë a shenjë që përdoret në mënyrë konvencionale për të paraqitur një element, një madhësi, një njësi matjeje, një veprim etj.: simbolet e matematikës; simbolet e elementeve kimike. 2. diçka që është zgjedhur nga tradita shoqërore për të paraqitur një ide, një ndjenjë etj.; mishërimi i një ideje a i një ndjenje: simbol i besimit (i dashurisë). 3. let. figurë letrare me anën e së cilës dukuritë e rëndësishme të botës përgjithësohen dhe mishërohen në mënyrë konkrete nëpërmjet heronjve, ngjarjeve etj. 4. fig. shembull i lartë për t’u ndjekur: simbol i qëndresës (i heroizmit).