Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës bodrum
bodrum:

bodrúm,-i m. sh. -e(t) qilar për ushqime, për dru etj.; vend i mbyllur, i errët e me lagështirë: bodrumet e kalasë; merimanga e bodrumeve (zool.).

Të ngjashme:
podium:

podiúm,-i m. sh. -e(t) vend i ngritur në një shesh a në një sallë ku jepen shfaqje, në stadium ku hipin sportistët fitues etj.

lodrim:

lodrím,-i m. sh. -e(t) 1. veprimi sipas foljes. 2. hedhja a kërcimi që bëhet me qejf, lodër gëzimi; argëtim: lodrimet e fëmijëve. 3. fig. e folur me dredhi, lojë: lodrim fjalësh.

forum:

forúm,-iI m. sh. -e(t) 1. hist. shesh në Romën e vjetër, ku bëheshin mbledhje të gjera të popullit, gjyqe, panaire etj. 2. libr. mbledhje e gjerë e anëtarëve të një partie a të një organi drejtues, e përfaqësuesve të një fushe të dijes etj.; vetë ky organ: forum shkencor.

forum:

forúm,-iII m. sh. -e(t) krahin. 1. oxhak. 2. sobë.

borim:

borím,-i m. rënia e borës.