Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës blojtes
blojtës:

blójtës,-i m. sh. -(it) mullis.

blojtës:

blójtës,-e, -ja f. sh. -e(t).

Të ngjashme:
brejtës:

bréjtës,-e mb. 1. që bren, gërryes: lëndë brejtëse. 2. zool. që ushqehet duke brejtur bimë: kafshë brejtëse.

mbrojtës:

mbrójtës,-e mb., edhe si em., që mbron; që shërben për t’u mbrojtur: mjet (mur) mbrojtës; syze mbrojtëse; aftësi (taktikë) mbrojtëse (usht.); avokat (dëshmitar) mbrojtës (drejt.); mbrojtësi i djathtë (sport.).

brejtës:

bréjtës,-i m. sh. -(it) zool. kafshë gjitare, si ketri, miu etj., që ushqehen duke brejtur bimë: rendi i brejtësve.

bujtës:

bújtës,-i m. sh. -(it) 1. ai që bun diku. 2. edhe si mb., spec. mbartës: bujtës larvash.