Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës blinajë
blinajë:

blináj/ë,-a f. sh. -a(t) blinishtë.

Të ngjashme:
brinajë:

brináj/ë,-a f. sh. -a(t) anëse are.

blirojë:

blirój/ë,-a f. sh. -a(t) vërshim.

bornajë:

bornáj/ë,-a f. sh. -a(t) borë e madhe e zakonisht e qëndrueshme në një vend: ujë bornaje.

brimajë:

brimáj/ë,-a f. sh. -a(t) pëlhurë merimange.

elbnajë:

elbnáj/ë,-a f. sh. -a(t) elbore1.