Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës bletore
bletore:

bletór/e,-ja f. sh. -e(t) vend me zgjoje bletësh; tërësia e zgjojeve të bletëve që ka dikush.

Të ngjashme:
fletore:

fletór/e,-ja f. sh. -e(t) 1. disa fletë të lidhura bashkë në mes dy kapakësh, që përdoren për të shkruar, për të vizatuar etj.: fletore shkrimi (aritmetike) 2. vjet. gazetë.

blegtore:

blegtór,-e, -ja f. sh. -e(t).

baltore:

baltór/e,-ja f. sh. -e(t) 1. enë balte, balturinë. 2. baltishtë.

bartore:

bartór/e,-ja f. sh. -e(t) shkalc.

blegtor:

blegtór,-i m. sh. -ë(t) ai që merret me blegtori; bari.