Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës bletari
bletari:

bletarí,-a f. degë e bujqësisë, që merret me rritjen e bletëve; mjeshtëria e rritjes së bletëve: merret me bletari.

bletar:

bletár,-i m. sh. -ë(t) bletërritës.

Të ngjashme:
biletari:

biletarí,-a f. sh. -(të) vend ku shiten bileta: biletaria e kinemasë (e trenit).

afetari:

afetarí,-a f. të qenët afetar.

blegtori:

blegtorí,-a f. 1. degë e ekonomisë bujqësore, që merret me rritjen e mbarështimin e bagëtive. 2. përmb. kafshët shtëpiake, bagëtia.

bletore:

bletór/e,-ja f. sh. -e(t) vend me zgjoje bletësh; tërësia e zgjojeve të bletëve që ka dikush.