Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës bletar
bletar:

bletár,-i m. sh. -ë(t) bletërritës.

Të ngjashme:
beltar:

beltár,-i m. sh. -ë(t) ai që punon me bel.

bletari:

bletarí,-a f. degë e bujqësisë, që merret me rritjen e bletëve; mjeshtëria e rritjes së bletëve: merret me bletari.

bletas:

blétas ndajf. mënyrë ltë luajturi me disa veta, që përpiqen t’i rrëzojnë njërit kësulën nga koka.

fletar:

fletár,-i m. sh. -ë(t) 1. guri i sipërm i mullirit; mokër. 2. zënësi i pendës së mullirit.

betar:

betár,-i m. sh. -ë(t) etnogr. ai që dëshmonte me be për pafajësinë e dikujt.