Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës blerës
blerës:

blérës,-i m. sh. -(it) ai që blen diçka.

blerës:

blérës,-e mb. që blen ose që ka mundësi të blejë: fuqia blerëse.

Të ngjashme:
blerëse:

blérës,-e, -ja f. sh. -e(t).

blerë:

blérë (i, e) mb. që është blerë: fëmija pa lerë, djepi i blerë (fj. u.).

bleron:

bler/ón jokal. v. III, -ói, -úar mbin bari i njomë ose dalin gjethet e blerta; vishet me blerim, gjelbëron: bleroi fusha.

blerosh:

blerósh,-e mb. poet. i blertë: kodrina bleroshe.