Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës blegtoral
blegtoral:

blegtorál,-e mb. që lidhet me blegtorinë, i blegtorisë; që merret me blegtori, blegtor; që merret nga blegtoria: ndërmarrje blegtorale; prodhime blegtorale.

Të ngjashme:
elektoral:

elektorál,-e mb. libr. zgjedhor.

blegtori:

blegtorí,-a f. 1. degë e ekonomisë bujqësore, që merret me rritjen e mbarështimin e bagëtive. 2. përmb. kafshët shtëpiake, bagëtia.

blegtore:

blegtór,-e, -ja f. sh. -e(t).

blegtor:

blegtór,-i m. sh. -ë(t) ai që merret me blegtori; bari.

blegtor:

blegtór,-e mb. blegtoral.