Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës blegtor
blegtor:

blegtór,-i m. sh. -ë(t) ai që merret me blegtori; bari.

blegtor:

blegtór,-e mb. blegtoral.

Të ngjashme:
blegtori:

blegtorí,-a f. 1. degë e ekonomisë bujqësore, që merret me rritjen e mbarështimin e bagëtive. 2. përmb. kafshët shtëpiake, bagëtia.

blegtore:

blegtór,-e, -ja f. sh. -e(t).

begator:

begatór,-e mb. pjellor, i begatshëm; i pasur.

blegtoral:

blegtorál,-e mb. që lidhet me blegtorinë, i blegtorisë; që merret me blegtori, blegtor; që merret nga blegtoria: ndërmarrje blegtorale; prodhime blegtorale.