Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës blegeroj
blegëroj:

blegër/ój jokal., -óva, -úar blegërij.

Të ngjashme:
blegërij:

blegërí/j jokal., -ta, -tur 1. v. III lëshon blegërimë (për dhentë). 2. nxjerr një zë si të deles; vajtoj, qaj me dënesë.

flegroj:

flegr/ój kal., -óva, -úar thelëmoj.

bregëzoj:

bregëz/ój kal., -óva, -úar det. e afroj dhe e lidh te bregu (një anije a një barkë).

mblesëroj:

mblesër/ój kal. dhe jokal., -óva, -úar etnogr. bëj një mblesëri; lajmësoj. / pës. mblesëróhem.

plehëroj:

plehër/ój kal., -óva, -úar i hedh pleh tokës a bimës. / pës. plehëróhet v. III.