Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës blatues
blatues:

blatúes,-i m. sh. -(it) lart. ai që bën blatime.

Të ngjashme:
blatuese:

blatúes,-e, -ja f. sh. -e(t).

latues:

latúes,-i m. sh. -(it) gdhendës; skalitës: latues guri (druri).

daltues:

daltúes,-i m. sh. -(it) ai që punon me daltë.

zbatues:

zbatúes,-i m. sh. -(it) ai që vë në jetë a që zbaton diçka: zbatues i punimeve.

zbatues:

zbatúes,-e mb. që merret me zbatimin e diçkaje; usht. që duhet zbatuar menjëherë, që urdhëron zbatimin: ndërmarrje zbatuese; tekniku zbatues; komandë zbatuese.