Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës blacë
blacë:

blác/ë,-a f. sh. -a(t) pyll i ulët, me shkurre e me ferra të dendura.

Të ngjashme:
blanë:

blán/ë,-aI f. sh. -a(t) shenjë që mbetet në trup nga një plagë, nga një goditje etj.; njollë, mbresë; larë, balë: blanë thike; dhi me blana.

blanë:

blán/ë,-aII f. sh. -a(t) urra e drurit.

blatë:

blát/ë,-a f. sh. -a(t) 1. mblatës, vulë. 2. dhuratë.

llacë:

llác/ë,-a f. sh. -a(t) 1. syth çorapi, trikoje etj. 2. gunë a veshje tjetër shumë e gjerë.

buacë:

búac/ë,-a f. sh. -a(t) dhe buallíc/ë,-a sh. -a(t) 1. femra e buallit: kos buallice. 2. fig. keq. grua me trup të madh e të rëndë; grua e ngathët dhe e trashë nga mendja.