Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës bjeshkor
bjeshkor:

bjeshkór,-e mb. që ka bjeshkë; që lidhet me bjeshkën, i bjeshkës; që rritet në bjeshkë: vend bjeshkor.

bjeshkor:

bjeshkór,-i m. sh. -ë(t) bjeshkatar.

Të ngjashme:
bjeshkoj:

bjeshk/ój jokal., -óva, -úar veroj në bjeshkë; / kal. mbaj e kullot bagëtinë në bjeshkë.

breshkore:

breshkór/e,-ja f. sh. -e(t) vjet. mburojë e luftëtarit, e madhe dhe e përkulur.

vjeshtor:

vjeshtór,-e mb. që lidhet me vjeshtën, i vjeshtës; që bëhet a që përdoret në vjeshtë; vjeshtak: fllad vjeshtor; lule (pemë) vjeshtore; kullotë vjeshtore.

bjeshkim:

bjeshkím,-i m. veprimi sipas foljeve: koha e bjeshkimit.