Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës bjeshki
bjeshki:

bjeshkí,-a f. 1. vend në bjeshkë. 2. përpunimi i bulmetit në stanet e bjeshkëve.

Të ngjashme:
bjeshkë:

bjéshk/ë,-a f. sh. -ë(t) mal i lartë me kullota verore: ujë bjeshke.

bjeshkim:

bjeshkím,-i m. veprimi sipas foljeve: koha e bjeshkimit.

bjeshkoj:

bjeshk/ój jokal., -óva, -úar veroj në bjeshkë; / kal. mbaj e kullot bagëtinë në bjeshkë.

bjeshkor:

bjeshkór,-e mb. që ka bjeshkë; që lidhet me bjeshkën, i bjeshkës; që rritet në bjeshkë: vend bjeshkor.

breshkë:

bréshk/ë,-a f. sh. -a(t) 1. zool. kafshë e vogël me katër këmbë dhe me trup të futur në guaskë të fortë e pulla-pulla: breshkë uji breshkujëse; breshkë deti; me hapin e breshkës (fig.) shumë ngadalë. 2. zool. breshkëz. 3. bot. breshkëz.