Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës bjerraditës
bjerraditës:

bjerradítës,-i m. sh. -(it), edhe si mb., ai që e humb kohën kot ose që merret me gjëra të padobishme.

Të ngjashme:
djerraditës:

djerradítës,-i m. -(it) [djerradít/ë,-a f. sh. -ë(t)] bjerraditës.

bjerraditë:

bjerradít/ë,-a f. sh. -ë(t), edhe m.: erdhi ai bjerradita.

djerraditëz:

djerradítëz,-a f. sh. -a(t) zool. mospërf. mashkulli i bletës; brumbull.