Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës bitumoj
bitumoj:

bitum/ój kal., -óva, -úar shtroj a lyej me bitum: bitumoj çatinë. / pës. bitumóhet v. III.

Të ngjashme:
bitumim:

bitumím,-i m. veprimi sipas foljes.

brumoj:

brum/ój kal., -óva, -úar mbruj. / pës. brumóhet v. III.

bitum:

bitúm,-i m. sh. -e(t) lëndë minerale e zezë, veshtullore ose e ngurtë, që nxirret nga toka dhe përdoret për të shtruar rrugët etj.; serë: bitum nafte; fuçi bitumi.