Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës bitonje
bitonjë:

bitónj/ë,-a f. sh. -a(t) mënjollë.

Të ngjashme:
bilonjë:

bilónj/ë,-a f. sh. -a(t) 1. bisk i drejtë druri, lastar. 2. fig. vajzë shtathedhur, biskonjë.

bitisje:

bitísj/e,-a f. veprimi sipas foljeve.

citosje:

citósj/e,-a f. veprimi sipas foljes.

citosje:

citósj/e,-a f. veprimi sipas foljeve.

mitosje:

mitósj/e,-a f. veprimi sipas foljes.