Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës bishtajë
bishtajë:

bishtáj/ë,-a f. sh. -a(t) fryti i disa bimëve, i përbërë nga dy fletë të gjata e të ngushta, që mbështjellin farat; lloj fasuleje me fryte të tilla; mashurkë: bishtaja bathe (bizeleje); mish me bishtaja.

Të ngjashme:
bështajë:

bështáj/ë,-a f. sh. -a(t) pyll me dushk të imët.

bishtojë:

bishtój,-ë, -a f. sh. -a(t).

bishtajon:

bishtaj/ón jokal. v. III, -ói, -úar lidh bishtaja.

bishtajor:

bishtajór,-e mb. bot. që bën bishtaja: bimë bishtajore.

bishtajim:

bishtajím,-i m. veprimi sipas foljes.