Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës bishor
bishor:

bishór,-e mb. shtazor.

Të ngjashme:
bishar:

bishár,-i m. sh. -ë(t) keq. njeri i egër si bishë, egërsirë.

bishtor:

bishtór,-e mb. 1. anat. që ndodhet në bisht, i bishtit: pjesa bishtore. 2. bishtje.

birnor:

birnór,-e mb. që është si prej biri: kujdes birnor.

bisedor:

bisedór,-e mb. gjuh. që është karakteristik për bisedën e lirë: ligjërimi bisedor; fjalë bisedore.

biskar:

biskár,-e mb. i hollë e i gjatë si bisk.