Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës bishinje
bishinjë:

bishínj/ë,-a f. sh. -a(t) rrip toke në vreshtë midis dy rreshtash me hardhi.

Të ngjashme:
bishtje:

bíshtje mb. bishtgjatë (për disa pemë): dardhë bishtje.

bishtje:

bíshtj/e,-a f.sh. -e(t) 1. dardhë bishtgjatë. 2. enë për gjellë, me bisht të gjatë; bishtore.

biskonjë:

biskónj/ë,-a f. sh. -a(t) 1. bisk i ri i hollë, biskajë. 2. fig. vajzë me shtat të gjatë e të drejtë.

bishtajë:

bishtáj/ë,-a f. sh. -a(t) fryti i disa bimëve, i përbërë nga dy fletë të gjata e të ngushta, që mbështjellin farat; lloj fasuleje me fryte të tilla; mashurkë: bishtaja bathe (bizeleje); mish me bishtaja.

bishtojë:

bishtój,-ë, -a f. sh. -a(t).