Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës bishë
bishë:

bísh/ë,-a f. sh. -a(t) 1. kafshë e egër grabitqare; egërsirë: si bisha në kafaz shumë i egërsuar: u bë bishë (fig.) u tërbua nga zemërimi. 2. fig. keq. njeri shumë i egër, mizor e gjakatar.

Të ngjashme:
bisht:

bisht,-i m. sh. -a(t) dhe -ra(t) 1. pjesë e zgjatur dhe e lëvizshme në fund të kurrizit të kafshëve; pjesa e prapme e trupit të shpendëve e mbuluar me pupla: bisht kali (dhelpre, miu); bishti i gjelit (i peshkut); e kapi për bishti; rri në bisht ulem me gjunjë të thyer pa i mbështetur të ndenjurat në tokë, ulem galiç. 2. kërcelli që lidh gjethen, pemën ose lulen me degën a me bimën: bisht kungulli; dardha e ka bishtin prapa (fj. u.). 3. pjesë e diçkaje që vjen si e zgjatur: bishti i lopatës (i tiganit, i lugës); bisht qepe; sy me bisht; yll me bisht kometë; Bishti i Pallës (gjeogr.); bishti i flokëve. 4.edhe fig., pjesa e fundit, fundi: bishti i urës; bishti i trenit; as ballë, as bisht; pa bisht e pa krye pa lidhje, në mënyrë të ngatërruar; e zuri punën nga bishti; mbeti në bisht; e la në bisht ia kaloi; bishti i fshatit (mospërf.). 5. fig. shtesë a diçka tjetër e panevojshme ose e padëshirueshme; diçka e tepërt e që të pengon; trillim: erdhi me bisht prapa erdhi me një tjetër të paftuar; u bë bishti i drejtorit (keq.); punë me bishta; nxori bishta. 6. bised. kokë, bagëti (si njësi numërimi): pesë bishta dhen. 7. bot. pjesë e parë e disa emërtimeve të pathjeshta bimësh: bisht daci barishte me kërcell të hollë e me një tufë gjatoshe në majë; bisht gomari barishte e lartë, me gjethe si hala e në tufë, që rritet buzë përrenjve etj.; bisht miu bishtmi.

biskë:

bísk/ë,-a f. sh. -a(t) zool. rosë e egër me bisht të gjatë.

fishë:

físh/ë,-a f. sh. -a(t) spec. kunj a fishek i metaltë e me tel, që futet në folenë e një aparati telefonik a telegrafik ose të një aparati tjetër për të bërë një lidhje: fut (nxjerr, heq) fishën.

kishë:

kísh/ë,-a f. sh. -a(t) fet. organizatë e klerit të krishterë, që drejton jetën dhe shërbesat fetare të besimtarëve; bashkësi e këtij kleri: kisha ortodokse (katolike); / ndërtesë posaçme ku zhvillohen këto shërbesa: kambanorja e kishës.

pishë:

písh/ë,-a m. sh. -a(t) 1. bot. dru halor pylli me trung të lartë e të drejtë, me lëndë të fortë e me rrëshirë që digjet shpejt: pisha e butë (e egër); pisha e kuqe rrobulli i kuq; pisha e zezë pishë e lartë, me boçe në ngjyrë të murrme në të zezë, borigë; hala pishe; nuk çahet pisha me gjilpëra (fj. u.). 2. cifël nga ky dru që përdoret për të ndezur zjarrin ose për dritë: një tufë pisha; e ndezi me pishë; iu shoftë pisha! (mallk.) vdektë!