Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës bisedor
bisedor:

bisedór,-e mb. gjuh. që është karakteristik për bisedën e lirë: ligjërimi bisedor; fjalë bisedore.

Të ngjashme:
bisedar:

bisedár,-e mb. kuvendar.

bisedoj:

bised/ój jokal., -óva, -úar flas me dikë, shkëmbej mendime; kuvendoj; / kal. rrah mendimet për diçka, shqyrtoj: e bisedoi me gruan. / pës. bisedóhet v. III.

bisedimor:

bisedimór,-e mb. që lidhet me bisedimin, i bisedimit; gjuh. i bisedës, bisedor: situatë bisedimore.

bishtor:

bishtór,-e mb. 1. anat. që ndodhet në bisht, i bishtit: pjesa bishtore. 2. bishtje.

bisedim:

bisedím,-i m. sh. -e(t) 1. veprimi sipas foljeve. 2. bisedë; shkëmbim mendimesh për një marrëveshje: bisedime zyrtare (dypalëshe); në tryezën e bisedimeve.