Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës bisedë
bisedë:

biséd/ë,-a f. sh. -a(t) 1. shkëmbim mendimesh me të folur të lirë; kuvendim: bisedë e shtruar (e ngrohtë, miqësore, e përzemërt); ndërroi bisedë. 2. ligjëratë para dëgjuesve; shkëmbim mendimesh për një çështje shkencore etj.: bisedë në televizion.

Të ngjashme:
bisedar:

bisedár,-e mb. kuvendar.

bisedoj:

bised/ój jokal., -óva, -úar flas me dikë, shkëmbej mendime; kuvendoj; / kal. rrah mendimet për diçka, shqyrtoj: e bisedoi me gruan. / pës. bisedóhet v. III.

bisedor:

bisedór,-e mb. gjuh. që është karakteristik për bisedën e lirë: ligjërimi bisedor; fjalë bisedore.

bisedim:

bisedím,-i m. sh. -e(t) 1. veprimi sipas foljeve. 2. bisedë; shkëmbim mendimesh për një marrëveshje: bisedime zyrtare (dypalëshe); në tryezën e bisedimeve.

biletë:

bilét/ë,-a f. sh. -a(t) 1. copë e vogël letre, me shënime të posaçme, që blihet e përdoret për të hyrë diku, për të udhëtuar me një mjet etj.: biletë kinemaje (aeroplani, treni); biletë lotarie; pres biletën. 2. fin. kartëmonedhë. 3. fletë me pyetjet e provimit për nxënës a për studentë.