Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës birësues
birësues:

birësúes,-i m. sh. -(it) drejt. ai që birëson dikë.

Të ngjashme:
birësuese:

birësúes,-e, -ja f. sh. -e(t).

birues:

birúes,-i m. sh. -(it) 1. zool. kandërr, larvat e së cilës shpojnë vrima në pemët: biruesi i fikut; biruesi i ullirit; biruesi i hardhisë. 2. fig. keq. ai që fut hundët kudo, biramel.

birues:

birúes,-e mb. që biron: vegël biruese.

cilësues:

cilësúes,-e mb. 1. drejt. që shërben për të cilësuar a për të vlerësuar nga ana ligjore: kushte (rrethana) cilësuese. 2. gjuh. cilësor2: mbiemër cilësues.

errësues:

errësúes,-e mb. që e errëson dritën: xham errësues.