Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës biografi
biografi:

biografí,-a f. sh. -(të) jetëshkrim.

biograf:

biográf,-i m. sh. -ë(t) jetëshkrues.

Të ngjashme:
biografik:

biografí,-k, -ke mb. jetëshkrimor.

ekografi:

ekografí,-a f. mjek. kontroll mjekësor i organeve të brendshme etj. në ekranin e një aparati të posaçëm; filmi që përmban paraqitjen e organit etj.

litografi:

litografí,-a f. shtypshkr. 1. mjeshtëria e shtypjes së shkrimeve ose të figurave të gdhendura në gur; shkrimi ose figura e gdhendur në gur për t’u riprodhuar; diçka e shtypur në këtë mënyrë. 2. sektori ose reparti i një shtypshkronje, që merret me këtë mënyrë të shtypuri.

orografi:

orografí,-a f. gjeogr. degë e gjeografisë fizike, që studion relievin e tokës (malet etj.).