Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës bindshëm
bindshëm:

bíndsh/ëm (i), -me (e) mb. bindës; i bindur.

bindshëm:

bíndshëm ndajf. në mënyrë bindëse: foli bindshëm.

Të ngjashme:
brendshëm:

bréndsh/ëm (i), -me (e) mb. 1. që gjendet a që kryhet brenda diçkaje; kund. i jashtëm: pjesa e brendshme; veshje të brendshme; organet e brendshme (anat.); sëmundje të brendshme. 2. që lidhet me jetën e një vendi, të një familjeje etj.: çështje të brendshme; njeri i brendshëm. 3. fig. që lidhet me anën shpirtërore a psikike: bota e brendshme; shtysë e brendshme. 4. që ka të bëjë me thelbin e diçkaje: lidhje të brendshme; shkaqe të brendshme.

fundshëm:

fúndsh/ëm (i), -me (e) mb. i fundit.

gjindshëm:

gjíndsh/ëm (i), -me (e) mb. që gjendet çdoherë kur ke nevojë; i gjendur.

këndshëm:

këndsh/ëm (i), -me (e) mb. që të jep kënaqësi (kur e sheh, kur e dëgjon etj.); i lezetshëm; i ëmbël; kund. i pakëndshëm: gjumë (zë) i këndshëm; jetë (fjalë) e këndshme; njeri i këndshëm; në mënyrë të këndshme.