Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës binderme
bindërme:

bindërmé,-ja f. -(të) vijë e thelluar buzë dërrasës që kjo të puthitet mirë me një tjetër; zdrukth i posaçëm për të bërë vija të tilla.

Të ngjashme:
bindem:

bíndem vetv. e bind: u bindet prindërve (urdhrave); u bind i madh e i vogël.

mbidermë:

mbidérm/ë,-a f. biol. mbilëkurë, epidermë.

ndermë:

ndérm/ë (i), -me (e) mb. i nderë.