Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës bindës
bindës:

bíndës,-e mb. që të bind a që synon të bindë: provë bindëse; punë bindëse.

Të ngjashme:
qindës:

qíndës,-i m. sh. -(t) hist. komandant i një njësie ushtarake prej njëqind luftëtarësh.

bindem:

bíndem vetv. e bind: u bindet prindërve (urdhrave); u bind i madh e i vogël.

bindje:

bíndj/e,-a f. sh. -e(t) 1. veprimi sipas foljeve. 2. besim i plotë; mendim i palëkundur: bindje e thellë (e verbër); kam (shpreh bindjen); flas me bindje. 3. tërësia e pikëpamjeve dhe e mendimeve të një njeriu sipas botëkuptimit të vet: bindje filozofike (fetare).

bindur:

bíndur (i, e) mb., edhe si em., që është bindur për diçka a që i bindet dikujt; i dëgjueshëm e i shtruar; kund. i pabindur: fëmijë i bindur; me të bindur e me të pabindur.

bind:

bind kal., -a, -ur 1. i mbush mendjen, e bëj të besojë a të pranojë diçka ose të sillet si i them unë: e bindi me fakte. 2. bised. e çudit shumë, e mahnit: bindi botën.